რა არის ჰარმონიზებული სისტემა?

ჰარმონიზებული სისტემა არის ისეთი სისტემა, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებს  საშუალებას აძლევს ერთი და იგივე პროდუქტი ერთი და იგივე კოდით გამოხატონ. ჰარმონიზებული სისტემა ძალაში შევიდა 1988 წლის 1 იანვარს. მისი ადმინისტრირება და განახლება ხდება ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის (WCO) მიერ ბელგიაში. ჰარმონიზებულ სისტემა  იყენებს 200-ზე მეტი ქვეყანა და ეკონომიკა  და საერთაშორისო ვაჭრობაში საქონლის 98%-ზე მეტს მოიცავს.

იგი გამოიყენება ექსპორტირებული საქონლის კატეგორიზაციისთვის, ეს არის კლასიფიკაციის მეთოდი, რომელიც მიღებულია მთელ მსოფლიოში. მის ძირითად ფუნქციას იყენებენ საბაჟო ბროკერები პროდუქციის იდენტიფიცირებისთვის, პროდუქციაზე სწორი გადასახადების დასადგენად. ჰარმონიზებულ სისტემაში თითოეულ პროდუქტს ენიჭება უნიკალური რიცხვითი კოდი, რომელსაც ეწოდება HS კოდი. ამ კოდს აქვს მინიმუმ ექვსი ციფრი. ექსპორტის ან იმპორტის დროს, სავალდებულოა შეიტანოთ თქვენი პროდუქტის HS კოდი თქვენს გადაზიდვის დოკუმენტებში, როგორიცაა თქვენი კომერციული ინვოისი, შეფუთვის სია და გადაზიდვის ინვოისი. როგორც ექსპორტიორი ან იმპორტიორი, თქვენი სამართლებრივი პასუხისმგებლობაა თქვენი პროდუქტის HS კოდის ზუსტად განსაზღვრა, რადგან არასწორმა კლასიფიკაციამ შეიძლება იურიდიული პრობლემები შეგიქმნათ.

ჰარმონიზებული სისტემის უპირველესი ფუნქციაა ტარიფების საფუძვლის უზრუნველყოფა მთელ მსოფლიოში. თუმცა, მას ასევე აქვს სხვა გამოყენება, როგორიცაა:

  • საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის შეგროვება;
  •  შიდა გადასახადების შეგროვება, როგორიცაა საშემოსავლო და დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ);
  •  ტვირთების და გადაზიდვის ტარიფების საფუძველი;
  •  წარმოშობის წესების საფუძველი (რომლებიც კრიტერიუმებია პროდუქტის ეროვნული წყაროს განსაზღვრისათვის);
  •  შეღავათიანი ტარიფების და MFN (ყველაზე სასურველი ქვეყნის) ტარიფების დაწესების საფუძველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების მიხედვით;
  •  საფუძველი მთავრობებისთვის, რათა გადაწყვიტონ სავაჭრო პოლიტიკა;
  •  კონტროლირებადი საქონლის მონიტორინგისთვის (ნარკოტიკები, ქიმიური იარაღი, გადაშენების პირას მყოფი სახეობები, ნარჩენები და ა.შ.);
  •  საბაჟო კონტროლისა და პროცედურების ხელშემწყობი, როგორიცაა რისკის შეფასება და შესაბამისობა.

ჯამში:

ჰარმონიზებული საქონლის იდენტიფიკაციისა და კოდირების სისტემა, ან უბრალოდ HS, არის საერთაშორისო ნომენკლატურა, რომელიც შემუშავებულია მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის (WCO) მიერ საქონლის კლასიფიკაციისთვის, ეს არის სისტემა, რომელიც შემუშავებულია ქვეყნებს შორის ვაჭრობის პროდუქტების იდენტიფიცირებისთვის.

ვიზიტორთა კომენტარი

კომენტარი ჯერ არ არის. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველი კომენტარი ქვემოთ მოცემული ფორმის გამოყენებით..

Whatsapp
გამარჯობა,
რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?